Search

Finansiering för gröna affärer

7 maj anordnade Tillväxtverket ett seminarium för att informera företag om olika finansieringslösningar för grön teknik.

Seminariet Finansiering för gröna affärer handlade om hur små och medelstora företag kan ta tillvara på affärsmöjligheter på utvecklings­marknader. I dagsläget är den svenska affärs­verksamheten på tillväxt­marknader begränsad, och utgörs främst av de stora företagens handel. Samtidigt växer många utvecklings­marknader oerhört snabbt och med det efterfrågan på nya, hållbara tekniker.

Under seminariet berättade företagen Absolicon, Järven AB och Steelwrist om sina erfarenheter av internationella satsningar som de gjort med hjälp av stöd från Demo Miljö och Nefco.

Tillväxtverket presenterade, tillsammans med Nordiska utvecklingsfonden, Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Swedfund program och finansierings­möjligheter för företag som har en grön affärsidé och är intresserade av möjligheter på utvecklingsmarknader.


Presentationen från seminariet Finansiering för gröna affärerPDF