Search

EU-uppgörelse om slopande av utsläppsrätter

Nu är en ny uppgörelse om utsläppsrätterna på gång inom EU. Klimatminister Isabella Lövin är nöjd med kompromissen med de andra EU-länderna, rapporterar SVT.

– Tillsammans med Tjeckien fick vi till sist ett kompromissförslag som innebär att från 2024 kommer man kunna skrota en mycket stor andel utsläppsrätter och sedan årligen ta bort så mycket som EU använder under ett år, säger Lövin.

Lövin nöjd med uppgörelse om utsläppsrätterna på svt.selänk till annan webbplats

Utsläppsrätter i EU

Industrier och företag med stora utsläpp måste betala extra för att släppa ut mer än vad som anses nödvändigt.

Släpper man ut mindre kan man i sin tur sälja sina överblivna rättigheter till andra.

Den ekonomiska krisen har gjort att priset per rättighet sjunkit kraftigt, och då har utsläppshandeln inte blivit lika effektiv som det var tänkt.

Utsläppsrätter på naturvardsverket.selänk till annan webbplats

Utsläppshandel.selänk till annan webbplats