Search

EUSME Support 2020

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt, eller behöver ni medel för att utveckla era produkter och tjänster?

EUSME support hjälper dig att reda ut begreppen och går igenom dina möjligheter till bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars.

Läs mer hos EUSME supportlänk till annan webbplats