Search

Energimyndigheten erbjuder två utbildningar

Energimyndigheten fortsätter att satsa på att öka kommersialiseringen av energiinnovationer, nu genom att erbjuda ytterligare två utbildningar. De nya utbildningarna har inriktningen Sälj och marknad samt Industrialisering och skalbarhet.

Syftet med satsningen är att ge innovativa bolag med energilösningar rätt stöd i att hitta strategier och handgripliga verktyg innan och under lansering av sin energilösning.

Sista anmälningsdag till kursen Sälj och marknad är 1 oktober.

Utbildningar från Energimyndighetenlänk till annan webbplats