Search

Digitala revolutionen är världsekonomins joker

Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med befintliga lösningar och teknik menar professor Johan Rockström

Bakom budskapet finns rapporten Exponential Climate Action Roadmap, som tagits fram av forskare och företag i Sverige. Rapporten presenterar 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk.

Artikel Digitala revolutionen är världsekonomins joker hos Veckans Affärerlänk till annan webbplats