Search

“Det krävs mognad för att gå till börsen”

Mårten Hellberg, OrganoClick

För biotechföretaget OrganoClick var börsintroduktion det bästa sättet att få pengar till sin expansion. Men det tog många år innan bolaget var moget nog.

OrganoClick grundades 2006 med en idé om hur man skulle kunna förädla cellulosa genom att imitera biologiska processer. Det tog sex år innan bolaget hade en färdig produkt och sedan ytterligare tre år innan man kände sig mogen nog att ta in pengar med hjälp av en börsintroduktion.

– Vi har haft tre finansieringsformer som hjälpt oss genom bolagets olika faser, berättar OrganoClicks vd, Mårten Hellberg. Alla tre faserna har varit anpassade till vår utveckling.
De första pengarna kom från kunder som ville vara med och utveckla OrganoClicks idéer och bolaget drev olika projekt i samarbete med dessa.

Sedan kom affärsänglarna in med Anders Walls Beijerinvest i spetsen och sedan sökte bolaget också bidrag från de offentliga stödformerna.
Och 2015 kände sig Mårten Hellberg mogen att ta bolaget till börsen.
– Börsen är inget mål i sig, säger han. Men vi ansåg att det var den bästa möjligheten att ta in det expansionskapital vi behövde.
Totalt tog det tio månader från det att bolaget tog sina första kontakter med investmentbanker till dess introduktionen genomfördes.
– Det innebar ett väldigt intensivt arbete under sex månader, säger Mårten Hellberg. Men vi hade rekryterat en mycket senior finanschef med erfarenhet av börsbolag, så vi var väl förberedda. Men man ska inte underskatta det jobb som krävs för att få ett bolag börsfähigt.


OrganoClick valde att lägga sig på den lite mindre listan First North.
– Det passade oss bäst. Det skulle krävas betydligt mer och vara dyrare att gå direkt till huvudlistan, säger Mårten Hellberg. Och vi fick in de 75 miljoner vi behövde till vår expansion. Men det går inte att sticka under stol med att den begränsade handel som sker på vår lista gör att kursen svänger väldigt. Enstaka försäljningar och köp påverkar kursen mycket. Man kan inte tänka som en kvartalskapitalist.
Trots det är Mårten Hellberg mycket nöjd med resultatet av introduktionen.
– Vi har behållit våra tidiga investerare och dessutom har expansionen lett till att vi växer med höga tvåsiffriga procenttal varje kvartal, säger Mårten Hellberg.

 

Till Swedish Cleantech