Search

Bidra till utvecklingen av sjö­transport­system

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations,- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem.

Med ett hållbart sjötransportsystem menar vi ett energi- och resurseffektivt sjötransportsystem som är helt baserat på förnybara drivmedel.

Utlysningens syfte är att genom samverkan mellan sjötransport­systemets aktörer utveckla nya radikala innovationer, såsom tekniska lösningar, arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, logistiklösningar med mera som bidrar till utvecklingen av ett hållbart sjötransport­system och stärker svensk konkurrenskraft.

Projekt som beviljas stöd inom utlysningen kan tidigast starta 1 dec 2018 och som längst pågå till 31 december 2023.

Sista dag för ansökan är 4 september 2018.

Utlysning för utveckling av sjötransportsystemlänk till annan webbplats