Search

Behov av svensk teknik och innovation för smartare avfallshantering i Mexiko

Mexiko har många utmaningar kring avfallshantering. Svenska företag ligger i framkant på det här området och vår kunskap skulle kunna göra stor nytta.

Business Sweden kommer under våren 2018 arrangera en företagsdelegation till Mexiko där beslutsfattare från sex olika mexikanska stater kommer delta. De vill skapa en överföring av smarta lösningar och expertis från Sverige till Mexiko.

Kontakta Business Sweden om du är intresserad att följa med i delegationen.

Artikel om Business Swedens företagsdelegation till Mexiko inom avfallshanteringlänk till annan webbplats