Search

Artikel i New York Times om svensk avfallshantering

I en artikel hos New York Times beskrivs hur Sverige arbetar med energiåtervinning, det vill säga återvinner avfallet.

Genom att använda avfallet som bränsle i ett kraftvärmeverk får vi återvunnen energi som värmer våfra hus och ger oss el.

Artikel i New York Times om svensk avfallshantering (på engelska)länk till annan webbplats