Search

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål

Regeringen har kommit ut med en rapport som sammanfattar myndigheternas insatser för att nå Sveriges miljömål.

Två miljömål kommer att nås eller är nära att nås till 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås.

- Det krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt för många av målen. Det gäller särskilt de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden, säger Björn Risinger generaldirektör på Naturvårdsverket.

Pressmeddelande från Naturvårdsverketlänk till annan webbplats