Search

Arbetet med sektorsstrategier tar form

Energimyndigheten har beslutat vilka fem sektorer som ska ta fram strategier för energi­effektivisering. Nu påbörjas samtal och möten med aktörer inom respektive sektor.

De sektorer som ingår i programmet är:

  • Produktion i världsklass
  • Framtidens handel och konsumtion
  • Resurseffektiv bebyggelse
  • Flexibelt och robust energisystem
  • Fossilfria transporter

Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter ramarna för processen. Tillsammans med branscher och aktörer ska sedan visioner, mål och handlingsplaner tas fram inom varje sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer.

Nyhet om sektorsstrategier på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats