• Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Samverkan för Hållbart vatten för alla inom programmet Water Wise Societies 2024

Erbjudandet ingår i programmet Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Det riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö.

Erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Vad kan ni söka för?

Att i samverkan utforska en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission "Hållbart vatten för alla 2050” och programmets delmål. Erbjudandet ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar.

Vem kan söka?

Aktörer i systemet ”från källa till kust”, till exempel från offentlig sektor, näringsliv, forskningsorganisationer, institut och civilsamhälle. Projektgruppen ska innehålla minst tre projektparter varav minst en behovsägare.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 4 september kl. 14:00, 2024.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.