• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Säkert återbruk av impregnerat virke

I en färsk rapport visar Avfall Sverige på möjligheterna att sortera ut modernt impregnerat trä, som inte är farligt avfall. Det ger möjligheter att återbruka eller materialåtervinna virket, och kan minska kostnaderna för både kommunen och miljön.

Impregnerat trä är den klart största farligt avfall-fraktionen som samlas in på kommunernas återvinningscentraler, efter elektronik. Idag hanteras nästan allt som farligt avfall, samtidigt som impregneringsmedlen har utvecklats i en mer hållbar riktning – ämnen som arsenik och kreosot har helt förbjudits.

Läs hela artikeln på avfallsverige.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten på avfallsverige.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.