• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Börsbolagens cirkulära ambitioner ökar

Svenska börsnoterade företag intensifierar arbetet med cirkulär ekonomi. Affärsmöjligheter och minskad klimatpåverkan är de starkaste drivkrafterna för börsbolagens cirkulära omställning. Det framgår i rapporten Circular Economy Outlook 2024 för Sverige, som delfinansierats av RE:Source.

Ungefär 90 procent av börsbolagen har integrerat cirkulär ekonomi i affärsstrategin i någon mån. Det är en ökning med 50 procent på tre år. Men bara 4 av 10 bolag har formulerat minst ett mätbart cirkulärt mål. Samtidigt bedömer en stor majoritet av bolagen att konkurrenterna kommer att utveckla signifikanta cirkulära förmågor de kommande åren.

Läs mer om rapporten och ladda ner den på resource-sip.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.