• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige

Grönt accelerationskontor ska öka takten i industrins omställning

Regeringen har beslutat om att utse Kristina Alvendal och Niklas Nordström till industrisamordnare. Samordnarna ska leda ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbetet ska främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Genom kontoret kommer staten bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen.

Accelerationskontoret ska bland annat;

 • utveckla lösningsförslag på målkonflikter och risker som uppstår till följd av industriomställningen samt proaktivt initiera åtgärder innan sådana problem uppstår.
 • analysera olika finansieringsformer, på nationell nivå och EU-nivå, som syftar till att påskynda industrins omställning och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en mer effektiv användning av befintliga medel

Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.