• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Lämna synpunkter: Från köp och släng till resurssmart användning

Nu lämnar Naturvårdsverket förslag till ny nationell avfallsplan ”Avfall i ett cirkulärt samhälle” och nytt avfallsförebyggande program ”Sverige tänker efter – före!” De ska bidra till att Sverige accelererar arbetet mot en mer cirkulär ekonomi och minskar mängden avfall. Alla som vill kan lämna synpunkter på förslagen.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.