• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Ny studie: Lång livslängd och hög kvalitet viktiga faktorer i cirkulära affärsmodeller

Wasa Kredit, Länsförsäkringar och RISE har med forskningsmedel från Länsförsäkringar Forskningsfond genomfört en lönsamhetsstudie och jämfört affärsmodellen prenumerationstjänster med en linjär affärsmodell. Studien visar att lång livslängd och hög kvalitet är viktiga faktorer för lönsamhet i cirkulära affärsmodeller.

Forskningsstudien har innehållit både en litteraturstudie och intervjuer med företag av olika storlekar som inom sin verksamhet haft både linjära och mer cirkulära affärsmodeller. Studien visar att produkter som är designade för en längre livslängd lämpar sig bäst för att ställa om till prenumerationstjänster.

Läs mer på ri.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.