• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Norden

Så har utsläppen minskat i de nordiska länderna

För tre år sedan satte de nordiska länderna ett högtflygande mål – att ta täten i den gröna omställningen och bli världens mest hållbara region till 2030. Men hur går det med planerna egentligen? Svaret är väl: det går sådär – åtminstone om man ser till klimatutsläpp.

Sedan 1990 har koldioxidutsläppen i de nordiska länderna minskat med 26 procent, från 203 miljoner ton till 150 miljoner ton (2021). Men denna minskning beror i huvudsak på energibranschen (som totalt sett står för de största utsläppen).

Läs hela nyheten på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.