• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Avancerade material
  • Transporter
  • Energieffektivisering
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Utlysning: Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1

Den här utlysningen inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmet Net Zero Industry. Utlysningens syfte är att skapa förutsättningar för ett effektivt nyttjande av materialresurser genom att finansiera innovationsprojekt med högt nyhetsvärde. Lovande projektresultat utvecklas sedan i en etapp 2.

Vad kan ni söka för?

Förbättringar av existerande lösningar och utveckling av innovativa lösningar som bidrar till omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och långsiktigt hållbar materialanvändning. Och där ett systemperspektiv och hela livscykeln beaktas.

Vem kan söka?

Företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra samhälls- och näringslivsaktörer. Minst tre projektparter ska medverka i etapp 1.

Sista ansökningsdag

Ansök senast 10 september kl 14:00, 2024.

Läs mer på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.