• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige

Utlysning: Skapa nya lösningar för ett resurseffektivt samhälle med hjälp av design och beteendevetenskap

Har du en kreativ idé som kan minska den vardagliga energi- och resursanvändningen? Nu har du som forskar om, eller utvecklar produkter, lösningar och tjänster som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle möjlighet att få ekonomiskt stöd till ditt projekt.

Vad kan ni söka för?

Exempel på utmaningsområden kan vara:

 • Lösningar som minskar hemmets sårbarhet vid olika kristillstånd
 • Nytänkande kring återbruk och minskad resursanvändning som på olika sätt inspirerar till ett resurssnålt samhälle.
 • Lösningar som på olika sätt adresserar en resurseffektiv framtid och hur en god vardag och boende kan se ut.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till programmets mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag, till exempel designbyråer
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors designavdelningar, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till området
 • övriga aktörer med anknytning till området.

Sista ansökningsdag

Ansök senast den 6 mars, 2024.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.