• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Utlysning: Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor

Den här utlysningen inom BioInnovation riktar sig till projekt som vill accelerera den gröna omställningen genom ökad koleffektivitet i biobaserade värdekedjor, värdecykler eller värdenätverk. Ambitionen är att projekten ska ta sikte på att varje kolatom ska användas så effektivt och så länge som möjligt.

Finansierade projekt ska ha målsättningen att stimulera effektiviseringar i befintliga kolflöden eller att utveckla nya kolflöden för ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Projekten kan även ha som mål att utveckla nya processer, produkter, användningsområden och skapa värdekedjor eller värdecykler för bi- och restströmmar eller biobaserad återvunnen råvara.

Vad kan ni söka för?

Resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning i tillverkande industri.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig i första hand till behovsägare som tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Sista ansökningsdag

Ansök senast den 9 april kl 14:00, 2024.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.