• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Professor: Så kommer Sveriges klimatpolitik förändras

Det är fantastiskt att EU har enats om en gemensam klimatstrategi, menar professor John Hassler. Nu har han fått i uppdrag av regeringen att se över hur Sveriges klimatlagstiftning måste anpassas.

Tidigare i somras klubbade EU igenom ett klimatpaket, Fit-for-55, för sina medlemsländer. Det ska minska EU:s utsläpp med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Enligt EU:s klimatlag ska klimatneutralitet uppnås senast 2050.

Läs hela artikeln på tn.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.