• Byggnader och infrastruktur
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Norden

Norsk klimatbov kan göra det omöjliga

Det skulle inte gå. Men snart kan en av Norges största utsläppare lägga lock på de enorma skorstenarna. Att detta händer strax söder om Oslo – och inte i Slite på Gotland – är ingen slump.

Foto: Heidelberg Materials, Brevik

Betong är världens vanligaste byggmaterial. Det är billigt, finns i stora mängder, har hög hållfasthet och står emot väder och vind. Men under tillverkning av bindemedlet cement frigörs vanligen enorma mängder koldioxid.
Med den nya tekniken ska utsläppen halveras, och på sikt elimineras helt.

Läs hela nyheten på svd.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.