• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Sverige

”Göteborg är det nya Norrland"

Batterifabrik, elektrifieringen av hamnen och en kraftig expansion i fastighetssektorn. Göteborg utvecklas i rasande takt – och mitt i allt detta står Göteborg Energi. Den nya vd:n Per-Anders Gustafsson förklarar vad som krävs för att klara utmaningen.

Det finns ett tydligt engagemang kring energifrågan i Göteborg, vilket märks på olika sätt. Ett samarbete för att öka elnätskapaciteten och korta ledtiderna är samverkansarenan ACCEL, som verkar lokalt och drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät, men där även Göteborg Energi ingår.

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.