• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Framtidens processindustri – Datadriven och hållbar

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri, och deras leverantörer, genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i processindustriella värdekedjor, både inom och mellan företag.

Vad kan ni söka för?

Initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av processindustriella värdekedjor.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till konsortier som innehåller minst två företag, samt andra för projektet relevanta aktörer så som universitet, högskolor, forskningsinstitut med flera.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 30 augusti, kl 14.00, 2023.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.