• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Svenska konsumenter ställer nya krav på cirkulära affärer

Svenska konsumenter prioriterar ned hållbarhetsaspekten när de handlar, trots att medvetenheten kring hållbarhet ökar. Det visar Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning.

Ekonomin har vunnit över hållbarhetstänket, men de företag som klarar av att hålla i hållbarhetsarbetet även under en lågkonjunktur kommer att stå starkt rustade när ekonomin vänder, konstaterar Svensk Handel i rapporten. Detta eftersom konsumenternas medvetenhet inte har minskat. Tvärtom är förväntan på att företagen ska leverera hållbara produkter högre än tidigare.

Läs nyheten på di.se Länk till annan webbplats.

Flera nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.