• Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Transporter
 • Sverige

Utlysning: Ekonomiskt stöd för att utveckla ett affärskoncept

Har ni en innovation med affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem? Nu kan ni söka finansiering för att utveckla ert affärskoncept.

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen ”Kon 2023:2 Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) med energirelevans som exempelvis kan

 • bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem
 • bidra till betydande förstärkning av försörjningstrygghet och/eller flexibilitet i energisystemet
 • uppvisa potentiell kundnytta samt affärspotential
 • bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.
 • Innovationen i projektet ska ha en mognadsgrad (Readiness Level) på mellan RL 2 och RL 4 vid projektstart.

Vem kan söka?

 • Registrerade små och medelstora företag (juridiska personer)
 • universitet och högskolor
 • forskningsinstitut.

Sista dag för ansökan

Sista dag för ansökan är den 8 juni, 2023.

Läs mer och ansök på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Flera nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.