• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysning: Civilsamhällets lösningar för klimatanpassning och social resiliens

Vinnova vill med den här utlysningen stötta utvecklingen och testandet av innovativa lösningar som kan öka samhällets, gruppers och individers säkerhet, motståndskraft och resiliens för att skapa hållbara samhällen. Vinnovas mål är att svenska städer och samhällen visar hur det går att skapa goda levnadsförhållanden för alla inom de planetära gränserna.

Vad kan ni söka för?

Att, i tvärsektoriell samverkan, utveckla och testa civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar för klimatanpassning och social resiliens. Lösningarna ska skapa förutsättningar för implementering och nyttiggörande för att främja långsiktiga samverkansstrukturer mellan sektorer.

Vem kan söka?

Utlysning är öppen för en bredd av aktörer, ett krav är att minst en civilsamhällesorganisation (inklusive sociala företag) ingår som projektpart och vi välkomnar projekt där civilsamhällesorganisationer tar rollen som koordinator.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 20 juni kl 14:00, 2023.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.