• Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Sverige

Energimyndighetens scenarier visar stora förändringar i det svenska energisystemet

Hur kan det svenska energisystemet se ut 10, 20 eller 30 år framåt i tiden? Energimyndigheten har släppt sina långsiktiga scenarier som visar möjliga utvecklingsvägar för det svenska energisystemet fram till 2050-talet. En sak står klar. Det kommer att bli stora förändringar.

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier för det svenska energisystemet. Arbetet görs i samband med rapportering av de svenska klimatutsläppen till Europeiska kommissionen. Då tas även ytterligare olika scenarier fram för att få ett brett kunskapsunderlag på möjliga utvecklingsvägar i ett framtida energisystem. I årets rapport är det särskilt fokus på en kraftig elektrifiering av samhället.

Läs hela nyheten på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.