• Avancerade material
  • Sverige

Utlysning: Kemi från biobaserad råvara

BioInnovation vill med denna utlysning främja projekt som utvecklar processer för framställning av biobaserade plattformskemikalier och/eller specialkemikalier och deras vidare förädling i en värdekedja. Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Vad kan ni söka för?

Utveckling av resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, inklusive processer som möjliggör återanvändning och/eller återvinning.

Vem kan söka?

Behovsägare i form av kemikalietillverkare och leverantörer eller användare av biobaserade material, kemikalier och produkter. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 4 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt och upp till 8 miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2023 kl. 14:00.

Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.