• Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Rapport: En samlad bild över energiläget i Sverige

I Energiläget 2022 redovisas det samlade energiläget genom en tillbakablick över utvecklingen på energiområdet fram till 2020.

Energiläget 2022 innehåller statistik och analyser om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader samt aktuell energi- och klimatpolitik. Energistatistiken i denna publicering sträcker sig fram till 2020. Aktuella händelser och större förändringar som skett i omvärlden inom energiområdet till och med hösten 2022, redovisas i stora drag.

Läs hela nyheten och ladda ner rapporten på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.