• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

InvestEU: EIF och Almi tecknar avtal om att garantera 211 miljoner euro i nya lån till SME i Sverige

Almi är det första finansiella institutet i Sverige som tecknar ett InvestEU-garantiavtal med EIB Group i syfte att stödja innovations-, hållbarhets- och mikrofinansieringsprojekt. Samarbetet förväntas påskynda den gröna omställningen för många svenska företag.

InvestEU:s hållbarhetsgaranti kommer att stödja cirka 58 miljoner euro i nya lån till små och medelstora företag för att bidra till Europas gröna omställning. Tack vare garantin kommer Almi att kunna fortsatt bidra i omställningen till en grön och hållbar ekonomi genom att stödja gröna och inkluderande investeringar.

Läs nyheten på almi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.