• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Kurs: Lär dig mer om Parisavtalets artikel 6

Vill du lära dig mer om hur det fungerar med internationella klimatsamarbeten och klimatprojekt under Parisavtalets artikel 6? Nu finns en gratis onlinekurs som FN:s utvecklingsorgan tagit fram med Energimyndigheten som partner.

Kursen är utformad för att främja utvecklandet av ambitiösa klimathandlingsplaner kopplat till artikel 6 i Parisavtalet. Den är öppen för alla som vill lära sig mer om internationell handel med utsläppsminskningar, såväl myndigheter och akademi som politik, media och privat sektor.

Läs mer och registrera dig på energimyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.