• Elnät och energilagring
  • Förnybar energi
  • Sverige

Chockräkningar och kris – men Sverige slog rekord i elexport 2022

Sverige elexport slog nytt rekord 2022 – trots skenande elpriser och chockräkningar för många hushåll. Elöverskottet är större än något tidigare år och svensk export av fossilfri el har bidragit till att minska koldioxidutsläppen från elproduktionen i Europa motsvarande biltrafiken i hela Sverige, enligt Naturvårdsverket.

Ökad produktion från vindkraften är enligt Svenska kraftnät förklaringen till den omfattande exporten. I början av 2000-talet spelade mängden nederbörd, och därmed vattenkraftens el-produktion, en avgörande roll för om det blev underskott eller överskott i svensk elproduktion.

Läs nyheten och se ett tv-inslag på svt.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.