• Transporter
  • Sverige

Ny helt elektrifierad stadstrafik startar i Lund

I augusti 2023 startar Lunds nya stadstrafik med den för Skånetrafiken nya leverantören Keolis. Den nya trafiken innebär bland annat tystare elbussar utan avgasutsläpp.

Foto: Skånetrafiken, Lars Dareberg

Det nya avtalet, som sträcker sig till december 2035, stämmer väl överens med Lunds kommuns mål för klimat och energi och hållbart resande. Det övergripande målet inom klimat och energi är att Lund är en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring år 2030.

Läs hela artikeln på dagensinfrastruktur.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter om energi

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.