• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Funding navigator – EU Techbridge

Are you interested in discovering how to find funding for your internationalisation activities to create new opportunities for your business abroad?

he Funding Navigator is a document providing SMEs with an overview of different sources of public support available in each EU Techbridge partner country (Denmark, Italy, The Netherlands, Spain, Sweden) to support internationalization.

Read more at eutechbridge.eu External link.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.