• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Världens länder har enats om räddningsplan för naturen

Världens länder har fått ett nytt globalt ramverk för att rädda jordens biologiska mångfald, ett slags Parisavtal för naturen. Beslutet klubbades efter två intensiva veckor av förhandlingar och visst tumult på miljömötet COP15 i Montreal.

De fyra huvudmålen är:

 • Bevarandemålet. Återställning och skydd av jordens ekosystem, hejda och vända förlust av biologisk mångfald, stoppa utrotning av arter som sker på grund av människans verksamhet.
 • Hållbart nyttjande. När vi använder oss av naturen och den biologiska mångfalden ska vi göra det på ett hållbart sätt.
 • Rättvisefrågor. Tillgång till det som på FN-språk kallas genetiska resurser (organismer) och hur länder ska ersättas när deras genetiska resurser utnyttjas vid exempelvis tillverkning av läkemedel.
 • Resurser och finansiering. Att länderna måste ta fram de resurser och den finansiering som krävs för skydd och bevarande av biologisk mångfald, och att fattigare länder måste få stöd med finansiering, kapacitetsbyggande, tekniskt och vetenskapligt samarbete och tillgång till nödvändig teknologi.

Läs hela artikeln på dn.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.