• Elnät och energilagring
  • Transporter
  • Sverige

Rapport: Långsiktiga scenarion för introduktion av elfordon

Elektrifiering har blivit en nyckelteknik för omställningen av både de lätta och tunga vägfordonen. Utvecklingen drivs på av starkt politiskt stöd från EU och i Sverige, sjunkande kostnader för fordon, högre acceptans hos konsumenter och skarpare strategier hos fordonstillverkarna.

Den historiska trenden visar en tydlig exponentiell utveckling och scenariona pekar på att en majoritet av försäljningen av nya fordon år 2030 kan gå på el.

Ladda ner rapporten på energiforsk.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.