• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan

Upphandlingsmyndigheten erbjuder en tjänst för att vid upphandling underlätta för dig att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan inom ett antal produktområden, som är så kallade ”högriskprodukter”. Välj det produktområde eller produktgrupp som din upphandling rör för att få information om aktuella risker. Du kan även få tips på hur du kan hantera riskerna.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.