• Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Mångdubblad spillvärme skapar möjligheter för energiföretag

Omställningen av industrier inom stål, kemi, biodrivmedel och cement kan ge spillvärme på 112–164 TWh. För fjärrvärmeföretag kan denna utveckling skapa nya affärsmöjligheter, särskilt om aktörerna börjar samarbeta i ett tidigt skede, menar Henrik Thunman, professor i termisk omvandling vid Chalmers.

Sverige är världsledande på att ta vara på industriell spillvärme, som omfattar åtta procent av landets fjärrvärmebehov idag. När nu en rad branscher ska ställa om kommer det att generera mycket spillvärme. Enbart spillvärmen från de nya industrisatsningarna inom stål – Hybrit och H2 Green Steel – beräknas leda till spillvärme på omkring 30–40 TWh. Det kan jämföras med att de totala fjärrvärmeleveranserna i Sverige under förra året var 52 TWh.

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.