• Förnybar energi
  • Europa

Från kolgruvan till vindkraftsjobb

I Polen pågår en successiv omställning från kolkraft till fossilfria kraftslag. Det ställer krav på nya kompetenser. I Koszalin, vid Östersjökusten, omskolas kolgruvearbetare till vindkraftstekniker i ett projekt där det svenska företaget OX2 deltar.

Flera nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.