• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Hållbar omställning i näringslivet via cirkulär ekonomi

Har du idéer på satsningar som bidrar till ökad cirkulär ekonomi? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till insatser för att stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära kretslopp kopplade till den egna produktionen, inklusive utveckling av affärsmodeller, tekniker, processer och produkter i Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Vad?

Projekt/förstudier med insatser för att styra mot cirkulär kretslopp.

Vem?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer, akademi samt statliga myndigheter.

Ansök senast 14 december, 2022.

Läs mer och ansök på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.