• Byggnader och infrastruktur
  • Transporter
  • Sverige

Utlysning: Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

Har du en projektidé som rör hur transportinfrastrukturen kan anpassas för att klara klimatförändringarna? InfraSwedens aktuella utlysning handlar om klimatanpassning. Projekten vi söker ska bidra till nya lösningar för att klimatanpassa befintlig och planerad transportinfrastruktur.

Vad kan ni söka för?

Små eller stora innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader.

Vem kan söka?

Konsortier där företag, forskningsinstitut, akademi och offentlig sektor samt andra relevanta aktörer kan ingå. Små projekt ska utföras av minst två projektparter, och stora projekt ska utföras av minst tre projektparter.

Sista ansökningsdag är den 2 februari, kl 14:00, 2023.

Läs mer och ansök på infrasweden.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.