• Avfall och återvinning
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Sverige

Ökad konkurrens om det utländska avfallet

Det tuffa omvärldsläget har bara påverkat avfallsmarknaden marginellt än så länge, men på sikt kan fler länder konkurrera om avfallet för energiåtervinning. De höga utsläppspriserna påverkar dock energiföretag med avfallsförbränning på ett påtagligt sätt.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.