• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

”Sveriges jord- och skogsbruk kan ge 50 TWh ny energi”

Det svenska jord- och skogsbruket kan bidra med ytterligare 50 TWh i ny energiproduktion. Men för att kunna utnyttja denna potential krävs statliga stöd. Det framkom när Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) presenterade sitt energipaket.

Enligt LRF:s nya energipaket kan jord- och skogsbrukare öka energiproduktionen inom framför allt skogsbaserad biomassa, biogas och solel. Redan idag kommer cirka 20 TWh av energin till värme och el från skogen (exklusive industrins interna processer) och här menar LRF att det går att få ut ytterligare 27–37 TWh.

Läs nyheten på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.