• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Framtidsgeneratorn

Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på Almis erbjudanden som har extra fokus på hållbar utveckling.

Om du och ditt företag vill kickstarta ert hållbarhetsarbete, identifiera nya affärsmöjligheter, identifiera hållbarhetsrisker, få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner med mera. Då kan Framtidsgeneratorn vara ett bra första steg på företagets hållbara resa.

Framtidsgeneratorn på almi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.