• Förnybar energi
  • Transporter
  • Sverige

Rapport: Stor utmaning att ersätta fossil energi med vätgas

I rapporten "Vätgas och dess roll i elsystemet" analyserar IVA hur en storskalig produktion av vätgas påverkar elsystemet.

Såväl EU som Energimyndigheten tror att vätgasen har en avgörande roll för att nå klimatmålen. Vätgasbilen har dock fortfarande en oviss framtid, och vägen till vätgassamhället är kantad av stora utmaningar, visar denna rapport.

Läs om rapporten på dn.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten på iva.se (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.