• Avfall och återvinning
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Cirkulära affärer med kraftvärme i centrum

Restprodukter från staden, industrin och lantbruket blir el, fjärrvärme, drivmedel, djurfoder och gödsel. Den industriella symbiosen i Händelö industripark utanför Norrköping är en förebild som ger stor klimatnytta, enligt forskarna. Hur fungerar samarbetet egentligen?

Foto: Fredrik Schlyter

Samarbetet mellan Eon och Agroetanol har pågått sedan 2000 och kallas numera Händelö Eco-Industrial Park (HEIP). Den industriella symbiosen, där flera aktörer drar nytta av varandra, är enligt aktörerna på Händelö ett föredöme och borde uppmärksammas mer. Och kanske ökar intresset.

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.