• Avfall och återvinning
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Storskalig odling av mikroalger kan rena utsläpp från industri, även i nordiskt klimat

Mikroalger kan återvinna växthusgas och näringsämnen från industriellt avfall och på så vis minska klimatavtryck och övergödning.

Lina Mattssons avhandling i ekologi visar hur metoden kan användas även i ett nordiskt klimat, vilket tidigare har setts som en utmaning eftersom algerna är beroende av värme och solljus.

Läs hela artikeln på Linnéuniversitetets webb Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.