• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Utlysningar från Tillväxtverket

Nu finns det närmare 30 nya utlysningar med finansiering från EU:s Regionalfond och Fonden för en rättvis omställning hos Tillväxtverket. Utlysningarna berör hela landet och är "kommande utlysningar". De går att söka 1–15 september. Men läs utlysningarna redan nu för att förbereda för en eventuell ansökan i höst!

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.